Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"tricky question" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tricky question" po angielsku

trick question
tricky question

rzeczownik
  1. podchwytliwe pytanie potocznie
    No, this is not a trick question, sir. (Nie, to nie jest podstępne pytanie, proszę pana.)
    Is that a trick question? (Czy to jest podchwytliwe pytanie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"tricky question" — Słownik kolokacji angielskich

tricky question kolokacja
  1. tricky przymiotnik + question rzeczownik = podchwytliwe pytanie
    Zwykła kolokacja

    But the trickier question is what am I going to do?