KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"zakwestionować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakwestionować coś" po polsku

czasownik
 1. contest **
  • zakwestionować, podważyć ważność
   The scientist contested his theory. (Naukowiec zakwestionował jego teorię.)
   How can you contest the words of your professor? (Jak możesz podważać ważność słów twojego profesora?)
 2. dispute ***
  • kwestionować, zakwestionować
   She has always disputed the existence of God. (Ona zawsze kwestionowała istnienie Boga.)
   You can't dispute the fact that gravity exists. (Nie możesz zakwestionować faktu, że grawitacja istnieje.)
 3. challenge *****
 4. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)
 5. gainsay
 6. oppugn  
 7. controvert
idiom
 1. bring something into question  
  He brought my integrity into question! (On zakwestionował moją uczciwość!)
  I think we should bring her honesty into question. (Uważam, że powinniśmy zakwestionować jej szczerość.)

zakwestionować coś

czasownik
 1. call something into question , call into question

Powiązane zwroty — "zakwestionować coś"

czasownik
kwestionować = question , także: qu. +4 znaczenia
rzeczownik
kwestionowanie = challenge +10 znaczeń
zakwestionowanie = contesting +1 znaczenie
inne

"zakwestionować coś" — Słownik kolokacji angielskich

call into question kolokacja
 1. call czasownik + question rzeczownik = zakwestionować coś, podważyć coś, podawać w wątpliwość, podważać coś (np. czyjeś kompetencje)
  Silna kolokacja

  The company's environmental record has also recently been called into question.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo