Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"niekwestionowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niekwestionowany" po polsku

niekwestionowany

przymiotnik
 1. outright
  • niekwestionowany, zdecydowany
   He was an outright winner of this fight. (On był niekwestionowanym zwycięzcą tej walki.)
   This match ended in our outright victory. (Ten mecz zakończył się naszym zdecydowanym zwycięstwem.)
 2. unchallenged  
  link synonim: uncontradicted
 3. indisputable
 4. unquestioned
 5. undisputed  
 6. uncontested
 7. unquestionable
 8. watertight
 9. uncontradicted  
  link synonim: unchallenged
 10. uncontroverted
 11. indubitable
 12. unchallengeable
  • niekwestionowany (np. autorytet, władza)
 13. unargued  
czasownik
 1. challenge *****
  • podważyć, kwestionować (np. autorytet, reputację) [przechodni]
   His reputation was challenged when he filed for divorce. (Jego reputacja została zakwestionowana, kiedy wniósł sprawę o rozwód.)
   Don't challenge my orders. (Nie podważaj moich poleceń.)
   She would constantly challenge my authority. (Ona ciągle podważała mój autorytet.)
 2. question ***** , także: qu.
  • wątpić, kwestionować [przechodni]
   I would never question their work. (Nigdy nie kwestionowałbym ich pracy.)
   She has never questioned my love. (Ona nigdy nie wątpiła w moją miłość.)
 3. dispute ***
  • kwestionować, zakwestionować
   She has always disputed the existence of God. (Ona zawsze kwestionowała istnienie Boga.)
   You can't dispute the fact that gravity exists. (Nie możesz zakwestionować faktu, że grawitacja istnieje.)
 4. query * , qy (skrót) , qy. (skrót)
 5. impeach
 6. impugn
 7. challenge the decision
 8. controvert
 9. deraign , darraign   przestarzale

powered by  eTutor logo