eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"challenge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

challenge rzeczownik

rzeczownik + challenge
Kolokacji: 45
court challenge • security challenge • leadership challenge • immunity challenge • World Club Challenge • ...
challenge + rzeczownik
Kolokacji: 16
Challenge Cup • Challenge Tour • National Challenge Cup • challenge Grant • challenge match • ...
challenge + czasownik
Kolokacji: 47
challenge facing • challenge comes • challenge includes • challenge remains • challenge lies • ...
czasownik + challenge
Kolokacji: 67
face challenges • overcome challenges • bring challenges • create challenges • tackle challenges • pose a challenge • ...
przymiotnik + challenge
Kolokacji: 232
legal challenge • big challenge • new challenge • major challenge • serious challenge • real challenge • great challenge • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
2. big challenge = wielkie wyzwanie big challenge
3. new challenge = nowe wyzwanie new challenge
  • And today we do face serious new challenges in the area of defense policy.
  • The American team's approach has changed with the new challenge.
  • "The new challenge is to find common ground where we, the people, come together."
  • "I do feel like a new challenge can keep you young."
  • Over the years, I've learned a thing or two and am looking for a new challenge.
  • I need a new challenge, something that'll keep me going and moving.
  • Perhaps this new challenge would be the most significant yet.
  • "So it was just the right time for a new challenge."
  • Look, we're going to face some serious new challenges in the next four years.
  • We must keep them in order to meet new challenges.
5. serious challenge = poważne wyzwanie serious challenge
6. real challenge = prawdziwe wyzwanie real challenge
7. great challenge = wielkie wyzwanie great challenge
8. greatest challenge = największe wyzwanie greatest challenge
10. tough challenge = poważne wyzwanie tough challenge
12. technical challenge = techniczne wyzwanie technical challenge
13. direct challenge = bezpośrednie wyzwanie direct challenge
14. primary challenge = podstawowe wyzwanie primary challenge
15. constitutional challenge = spór o wykładnię konstytucji, kwestionowanie konstytucji constitutional challenge
16. daunting challenge = zniechęcając wyzwanie daunting challenge
17. main challenge = główne wyzwanie main challenge
18. physical challenge = wyzwanie fizyczne physical challenge
19. economic challenge = gospodarcze wyzwanie economic challenge
20. formidable challenge = onieśmielające wyzwanie formidable challenge
21. political challenge = polityczne wyzwanie political challenge
22. strong challenge = mocne wyzwanie strong challenge
23. unique challenge = wyzwanie jedyne w swoim rodzaju unique challenge
25. particular challenge = szczególne wyzwanie particular challenge
27. similar challenge = podobne wyzwanie similar challenge
28. special challenge = specjalne wyzwanie special challenge
29. huge challenge = olbrzymie wyzwanie huge challenge
30. environmental challenge = środowiskowe wyzwanie environmental challenge
31. personal challenge = osobiste wyzwanie personal challenge
33. enormous challenge = ogromne wyzwanie enormous challenge
34. late challenge = spóźnione wyzwanie late challenge
35. financial challenge = finansowe wyzwanie financial challenge
36. intellectual challenge = wyzwanie intelektualne intellectual challenge
38. stiff challenge = ostre wyzwanie stiff challenge
40. logistical challenge = logistyczne wyzwanie logistical challenge
41. additional challenge = dodatkowe wyzwanie additional challenge
42. immediate challenge = natychmiastowe wyzwanie immediate challenge
43. key challenge = główne wyzwanie key challenge
44. peremptory challenge = apodyktyczne wyzwanie peremptory challenge
45. ultimate challenge = największe wyzwanie ultimate challenge
46. social challenge = towarzyskie wyzwanie social challenge
47. current challenge = obecne wyzwanie current challenge
48. interesting challenge = interesujące wyzwanie interesting challenge
49. far challenge = daleko wyzwanie far challenge
50. mental challenge = umysłowe wyzwanie mental challenge
52. future challenge = przyszłe wyzwanie future challenge
53. open challenge = szczere wyzwanie open challenge
55. fundamental challenge = fundamentalne wyzwanie fundamental challenge
56. long-term challenge = długoterminowe wyzwanie long-term challenge
57. fiscal challenge = fiskalne wyzwanie fiscal challenge
58. tremendous challenge = wspaniałe wyzwanie tremendous challenge
przyimek + challenge
Kolokacji: 20
of challenges • with challenges • without challenge • against challenges • through challenges • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.