"current challenge" — Słownik kolokacji angielskich

current challenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne wyzwanie
  1. current przymiotnik + challenge rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But his talk was not about the nation's current challenges.

    Podobne kolokacje: