"new peace approach" — Słownik kolokacji angielskich

new peace approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: new approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe podejście pokojowe
  1. new przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Exactly how the new approach will work is not clear.

    Podobne kolokacje: