"new arrangement" — Słownik kolokacji angielskich

new arrangement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe ustawienie
  1. new przymiotnik + arrangement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "You have not called at a newspaper office since we started under the new arrangement."

powered by  eTutor logo