"new facility" — Słownik kolokacji angielskich

new facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy obiekt
  1. new przymiotnik + facility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 2000 to 2005, over 3,000 new facilities were built every year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo