"large facility" — Słownik kolokacji angielskich

large facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży obiekt
  1. large przymiotnik + facility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 1997, the movement was seeking a larger facility and placed the home on the market for 10 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo