"New approach" — Słownik kolokacji angielskich

New approach kolokacja
Popularniejsza odmiana: new approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowe podejście
  1. new przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Exactly how the new approach will work is not clear.

    Podobne kolokacje: