"new breed" — Słownik kolokacji angielskich

new breed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa rasa
  1. new przymiotnik + breed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A new breed of 'green' car could soon be on the road, thanks to university research scientists.

powered by  eTutor logo