"different breed" — Słownik kolokacji angielskich

different breed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna rasa
  1. different przymiotnik + breed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Beginning in 1870, they were developed using several different breeds of horses.

powered by  eTutor logo