"new outfit" — Słownik kolokacji angielskich

new outfit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy strój
  1. new przymiotnik + outfit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, she made sure to give her son a new outfit every Easter.

    Podobne kolokacje: