"black outfit" — Słownik kolokacji angielskich

black outfit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarny strój
  1. black przymiotnik + outfit rzeczownik
    Silna kolokacja

    Later on Tapia would return to wearing the black and white outfits once again.

    Podobne kolokacje: