"book publisher" — Słownik kolokacji angielskich

book publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawca książki
  1. book rzeczownik + publisher rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A subject can be too hot even for book publishers.