ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"music publisher" — Słownik kolokacji angielskich

music publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawca muzyczny
  1. music rzeczownik + publisher rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company became the second largest music publisher in the world.

powered by  eTutor logo