PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. book entitled = książka zatytułowała book entitled
4. book titled = książka zatytułowała book titled
8. purchase books = księgi zakupów purchase books
10. study books = książki naukowe study books
12. collect books = zbieraj książki collect books
13. carry books = nieś książki carry books
14. love books = książki miłosne love books
19. keep books = prowadzić księgi keep books
20. like books = jak książki like books
21. borrow books = wypożycz książki borrow books
25. know for one's book = wiedzieć dla czyjś książka know for one's book
26. discuss one's book = dyskutować czyjś książka discuss one's book
27. say in one's book = mówić w czyjś książka say in one's book
28. take from one's book = brać czyjś książka take from one's book
29. read from one's book = czytać z czyjś książka read from one's book
31. send books = wyślij książki send books
32. make in one's book = robić w czyjś książka make in one's book
33. talk about one's book = rozmawiać czyjś książka talk about one's book
35. offer books = książki oferty offer books
36. begin one's book = zaczynać czyjś książka begin one's book
37. put in one's book = zawijać czyjś książka put in one's book
38. steal books = ukradnij książki steal books
39. reproduce this book = wykonaj reprodukcję tej książki reproduce this book
40. write to one's book = pisać aby czyjś książka write to one's book
41. discuss in one's book = dyskutować w czyjś książka discuss in one's book
43. write over several books = napisz ponad kilkoma książkami write over several books
47. tell in one's book = mówić w czyjś książka tell in one's book
48. book bound = książka związała book bound
49. publish by Penguin Books = wydaj przez Penguin Books publish by Penguin Books
50. donate books = ofiaruj książki donate books
51. provide books = dostarcz książki provide books
52. publish over several books = wydaj ponad kilkoma książkami publish over several books
53. recount in one's book = opisywać w czyjś książka recount in one's book
55. examine one's books = badać czyjś książki examine one's books
56. win for one's book = wygrywać dla czyjś książka win for one's book
57. lead to one's book = prowadzić czyjś książka lead to one's book
59. note in one's book = notatka w czyjś książka note in one's book
60. present in one's book = obecny w czyjś książka present in one's book
63. book is banned = książka jest wpisana na indeks book is banned
65. fill with books = napełnij się książkami fill with books
66. argue in one's book = sprzeczać się w czyjś książka argue in one's book
67. acquire books = nabądź książki acquire books
70. book is divided = książka jest podzielona book is divided
72. book is filled = książka jest napełnić się book is filled
74. book is intended = książka jest planowana book is intended
78. chronicle in one's book = kronika w czyjś książka chronicle in one's book
79. write about several books = napisz na temat kilku książek write about several books
83. throw the book = rzuć książką throw the book
85. book is based = książka jest oparta book is based
87. book is adapted = książka jest zaadaptowana book is adapted
88. book is named = książka jest nazwana book is named
90. book is chosen = książka jest wybrana book is chosen
91. book is criticized = książka jest skrytykowana book is criticized
92. hold a book = zawieraj książkę hold a book
94. book is designed = książka jest zaprojektowana book is designed
96. go to one's book = idź do czyjś książka go to one's book
98. book is set = książka jest złożona book is set
99. book is considered = książka jest uznawana book is considered
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.