ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"put in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

put in one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawijać czyjś książka
  1. put czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    So I've got to put something about it in my book.

    Podobne kolokacje: