"contain several books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contain books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj kilka książek
  1. contain czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When it does open, the building will no longer contain books.

    Podobne kolokacje: