"book published" — Słownik kolokacji angielskich

book published kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is published
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wydała
  1. publish czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book is published at the end of the year.

    Podobne kolokacje: