"book is published" — Słownik kolokacji angielskich

book is published kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest wydana
  1. publish czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is published at the end of the year.

    Podobne kolokacje: