"begin books" — Słownik kolokacji angielskich

begin books kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij książki
  1. begin czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She begins her book with an account of the trip.

    Podobne kolokacje: