"take from one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś książka
  1. take czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm going to take a page from Dismey's own book.

    Podobne kolokacje: