"compile a book" — Słownik kolokacji angielskich

compile a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj książkę
  1. compile czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it is not a book compiled for use at the altar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo