"burn one's books" — Słownik kolokacji angielskich

burn one's books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palić czyjś książki
  1. burn czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He should have been the one getting ready to burn books, then.

    Podobne kolokacje: