"burn fuel" — Słownik kolokacji angielskich

burn fuel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spal paliwo
  1. burn czasownik + fuel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "How much fuel did you burn on the way down?"

powered by  eTutor logo