"burn fuel" — Słownik kolokacji angielskich

burn fuel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spal paliwo
  1. burn czasownik + fuel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: