"burn one's house" — Słownik kolokacji angielskich

burn one's house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palić czyjś dom
  1. burn czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't doubt it was she who burned my house!

powered by  eTutor logo