PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"burn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

burn czasownik

burn + rzeczownik
Kolokacji: 85
burn fuel • burn one's house • burn several calories • burn one's way • burn one's bridges • burn down one's house • burn one's body • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. burn fuel = spal paliwo burn fuel
  • I don't doubt it was she who burned my house!
  • "I can't believe anybody would have wanted to burn their house down."
  • "I can't believe somebody would try to burn your house down!"
  • But if you make him angry, he will burn your house down.
  • I think she would like to burn our houses down.
  • "A thing agreed upon that you should burn my house!"
  • "I tracked him down years later and burned his house to the ground."
  • The other is because the Serbs burned my house down.
  • The two actually fell in love on the night Dawn burned his house to the ground.
  • The Russian says he will burn his neighbor's house down.
4. burn one's way = palić czyjś droga burn one's way
5. burn one's bridges = palić za sobą mosty (rezygnować z możliwości powrotu) burn one's bridges
6. burn down one's house = spalać się doszczętnie czyjś dom burn down one's house
7. burn one's body = oparz sobie ciało burn one's body
8. burn one's eyes = oparz sobie oczy burn one's eyes
10. burn one's fingers = sparzyć sobie palce, sparzyć się burn one's fingers
11. burn oil = spal olej burn oil
12. burn one's skin = oparz sobie skórę burn one's skin
13. burn a hole = wypal dziurę burn a hole
14. burn coal = spal węgiel burn coal
15. burn buildings = spal budynki burn buildings
18. burn one's books = palić czyjś książki burn one's books
19. burn one's homes = palić czyjś domy burn one's homes
20. burn wood = spal drzewo burn wood
21. burn gas = spal gaz burn gas
22. burn one's ships = palić czyjś statki burn one's ships
23. burn copies = spal kopie burn copies
czasownik + burn
Kolokacji: 14
begin to burn • go to burn • seem to burn • try to burn • continue to burn • ...
burn + przyimek
Kolokacji: 56
burn down • burn out • burn up • burn off • burn through • ...
burn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 92
burn alive • burned away • badly burned • burn hot • burn brightly • burn low • burn bright • severely burned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.