PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"burn one's way" — Słownik kolokacji angielskich

burn one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palić czyjś droga
  1. burn czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could have burnt my way out of the trap if you had not come along.

powered by  eTutor logo