"burn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

burn czasownik

burn + rzeczownik
Kolokacji: 85
burn fuel • burn one's house • burn several calories • burn one's way • burn one's bridges • burn down one's house • burn one's body • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. burn fuel = spal paliwo burn fuel
4. burn one's way = palić czyjś droga burn one's way
  • I could have burnt my way out of the trap if you had not come along.
  • At any rate, they burn their way into the leaves.
  • The heat wave burned its way east from California, where it killed more than 100 people.
  • He's burning his way through that rock at the rate of two to three hundred feet an hour.
  • The fire had now burned its way to the surface.
  • "Did any of them try to burn their way free?"
  • The sun seemed to be burning its way through the back of his war mask.
  • Get us in and we'll burn our way through the city.
  • The late afternoon sun burned its way through the clouds.
  • Only a few casualties, but we're having to burn our way through.
5. burn one's bridges = palić za sobą mosty (rezygnować z możliwości powrotu) burn one's bridges
6. burn down one's house = spalać się doszczętnie czyjś dom burn down one's house
7. burn one's body = oparz sobie ciało burn one's body
8. burn one's eyes = oparz sobie oczy burn one's eyes
10. burn one's fingers = sparzyć sobie palce, sparzyć się burn one's fingers
11. burn oil = spal olej burn oil
12. burn one's skin = oparz sobie skórę burn one's skin
13. burn a hole = wypal dziurę burn a hole
14. burn coal = spal węgiel burn coal
15. burn buildings = spal budynki burn buildings
18. burn one's books = palić czyjś książki burn one's books
19. burn one's homes = palić czyjś domy burn one's homes
20. burn wood = spal drzewo burn wood
21. burn gas = spal gaz burn gas
22. burn one's ships = palić czyjś statki burn one's ships
23. burn copies = spal kopie burn copies
czasownik + burn
Kolokacji: 14
begin to burn • go to burn • seem to burn • try to burn • continue to burn • ...
burn + przyimek
Kolokacji: 56
burn down • burn out • burn up • burn off • burn through • ...
burn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 92
burn alive • burned away • badly burned • burn hot • burn brightly • burn low • burn bright • severely burned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.