Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) entitle, title
Kolokacji: 2
(5) edit, issue, supply
Kolokacji: 3
(6) buy, purchase, stock, spend
Kolokacji: 5
(12) love, like, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(14) keep, prop, celebrate
Kolokacji: 3
(19) know, review, forget, recall
Kolokacji: 5
(20) record, read, argue, show
Kolokacji: 6
1. steal books = ukradnij książki steal books
2. lead to one's book = prowadzić czyjś książka lead to one's book
3. book is banned = książka jest wpisana na indeks book is banned
5. throw the book = rzuć książką throw the book
6. go to one's book = idź do czyjś książka go to one's book
7. deliver books = dostarcz książki deliver books
8. book drawn = książka narysowany book drawn
9. book is followed = książką jadą book is followed
11. return to one's book = wróć do lektury return to one's book
12. book is removed = książka jest usunięta book is removed
13. book is accompanied = książce towarzyszy book is accompanied
14. come in one's book = wchodzić czyjś książka come in one's book
15. drop the book = podrzuć książkę drop the book
16. go with a book = pasuj do książki go with a book
17. get out one's book = wychodzić czyjś książka get out one's book
18. book is circulated = książka jest rozpowszechniona book is circulated
19. lift from one's book = winda z czyjś książka lift from one's book
20. pull the book = wyciągnij książkę pull the book
(23) document, endorse, support
Kolokacji: 3
(24) bind, strew
Kolokacji: 2
(26) win, culminate, reach
Kolokacji: 4
(27) note, criticize, point, pick
Kolokacji: 5
(31) inspire, base
Kolokacji: 3
(33) want, involve, need, claim
Kolokacji: 4
(34) display, reflect
Kolokacji: 2
(35) outline, author, summarize
Kolokacji: 3
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.