"book gives" — Słownik kolokacji angielskich

book gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka daje
  1. book rzeczownik + give czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    And like both those things, the books gave him a window into his mother.

    Podobne kolokacje: