"book features" — Słownik kolokacji angielskich

book features kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cechy książki
  1. book rzeczownik + feature czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Although both are dead, two new books feature their work.

    Podobne kolokacje: