"book contains" — Słownik kolokacji angielskich

book contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zawiera
  1. book rzeczownik + contain czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, the book contains little that was not already known.

    Podobne kolokacje: