"ban books" — Słownik kolokacji angielskich

ban books kolokacja
Popularniejsza odmiana: ban the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki zakazu
  1. ban czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Other leaders outside of the government have banned books, including religious authorities.

    Podobne kolokacje: