"go to one's book" — Słownik kolokacji angielskich

go to one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do czyjś książka
  1. go czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She pulled a face and went back to her book.

    Podobne kolokacje: