"book is banned" — Słownik kolokacji angielskich

book is banned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest wpisana na indeks
  1. ban czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The best thing about the list is, the books are not banned.

    Podobne kolokacje: