"throw books" — Słownik kolokacji angielskich

throw books kolokacja
Popularniejsza odmiana: throw the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki rzutu
  1. throw czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When this is all over, they'll throw the book at me.

    Podobne kolokacje: