"throw the book" — Słownik kolokacji angielskich

throw the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzuć książką
  1. throw czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When this is all over, they'll throw the book at me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "throw the book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "throw the book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom