"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
3. book club = klub książki (grupa ludzi dyskutujących o książkach) book club
4. book store = sklep książki book store
5. book tour = wycieczka książki book tour
6. Book Award = Książka Nagroda Book Award
8. book deal = umowa na publikację książki book deal
10. book value = wartość księgowa book value
11. book chapter = rozdział książki book chapter
13. book cover = okładka książki book cover
14. book editor = redaktor książki book editor
15. book sales = kiermasze książki book sales
16. book title = książka tytuł book title
17. book shop = książka sklep book shop
18. book signing = spotkanie autorskie book signing
20. book form = forma książkowa book form
22. book writer = pisarz książki book writer
23. book author = autor książki book author
24. book artist = artysta książki book artist
25. book character = książka charakter book character
26. book industry = przemysł książki book industry
27. book jacket = obwoluta (papierowa) book jacket
28. book reviewer = recenzent książki book reviewer
29. book fair = targi książki book fair
30. book show Phil = widowisko książki Phil book show Phil
31. book lover = miłośnik książek book lover
32. book contract = umowa wydawnicza book contract
33. Book Bench = Książka Ławka Book Bench
34. book business = książka biznes book business
35. National Book Award = Krajowa Książka Nagroda National Book Award
36. book project = książka projekt book project
37. book collector = kolekcjoner książki book collector
38. book version = wersja książki book version
39. book party = książka przyjęcie book party
40. book dealer = dealer książki book dealer
41. book adaptation = adaptacja książki book adaptation
42. book bag = torba na książki book bag
43. book art = sztuka książki book art
44. book market = rynek książki book market
45. book trade = branża wydawnicza book trade
46. book detail = szczegół książki book detail
47. book report = raport książki book report
48. book world = książka świat book world
49. book critic = krytyk książki book critic
50. book publication = publikacja książki book publication
51. book company = książka spółka book company
52. book division = podział książki book division
53. book hero = bohater książki book hero
54. book format = format książki book format
55. book buyer = nabywca książki book buyer
56. book superhero = superbohater książki book superhero
57. book group = książka grupa book group
58. book design = tytulatura book design
59. Frankfurt Book Fair = Frankfurckie targi książki Frankfurt Book Fair
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.