"book world" — Słownik kolokacji angielskich

book world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka świat
  1. book rzeczownik + world rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the rare book world, this is of great interest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo