"book editor" — Słownik kolokacji angielskich

book editor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): redaktor książki
  1. book rzeczownik + editor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He worked for another 7 years as a book editor.

    Podobne kolokacje: