"Book Collector" — Słownik kolokacji angielskich

Book Collector kolokacja
Popularniejsza odmiana: book collector
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Kolekcjoner
  1. book rzeczownik + collector rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said she was a book collector and would want her collection back.

    Podobne kolokacje: