"book collector" — Słownik kolokacji angielskich

book collector kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolekcjoner książki
  1. book rzeczownik + collector rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said she was a book collector and would want her collection back.

    Podobne kolokacje: