"book version" — Słownik kolokacji angielskich

book version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wersja książki
  1. book rzeczownik + version rzeczownik
    Silna kolokacja

    A comic book version of the story began publication on May 15, 2011.

    Podobne kolokacje: