"book division" — Słownik kolokacji angielskich

book division kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podział książki
  1. book rzeczownik + division rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its books division showed strong growth as costs were cut.

    Podobne kolokacje: