Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"Infantry Division" — Słownik kolokacji angielskich

Infantry Division kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dywizja piechoty
  1. infantry rzeczownik + division rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An instance comes to mind from the 1941-1946 years lived in an infantry division.

    Podobne kolokacje: