"book author" — Słownik kolokacji angielskich

book author kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autor książki
  1. book rzeczownik + author rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has a younger sister, Linda, who is a children's book author.

powered by  eTutor logo