ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book industry" — Słownik kolokacji angielskich

book industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysł książki
  1. book rzeczownik + industry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's paper that makes the book industry what it is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo