ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cruise industry" — Słownik kolokacji angielskich

cruise industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysł rejsu wycieczkowego
  1. cruise rzeczownik + industry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    IT has been rough going for the cruise industry the past two weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo